1980  vervolg
-201-
-202-
Previous (left) Next (right)
OORLOGSTOESTAND
 

Groenlandse strijdkrachten zijn thans op volle oorlogssterkte gebracht en uit verkregen inlichtingen kan worden opgemaakt dat de aanval van GROEN wordt voorbereid.
Blauwland heeft deze dreiging niet ongemerkt voorbij laten gaan en heeft een plan opgesteld voor een verdediging.

In de vroege maandagochtend werd onze brigade gealarmeerd. Het geheel had een rustig verloop en de verplaatsingen naar de opstellingen langs de rivier de Rijn zijn goed verlopen.

Gedurende de laatste nacht is een duidelijke opvoering van de psychologische oorlogsvoering door Groenland merkbaar.

In de avond en voornacht werden onder Blauwlandse militaire pamfletten verspreid met een oproep zich over te geven. In het gebied oost van de Rijn werden verkenningsacties waargenomen.

Hedenmorgen werd op de westelijke oever van de Rijn een duikersuitrusting gevonden als bewijs van de verregaande Groenlandse agressie.
inzending: Bas Kooij