1983  vervolg
-287-
-288-
1 november 1983
verdween 13 Verkenningseskadron voorgoed
en zal alleen nog in de herinnering voortleven!!
Previous (left) Next (right)
Na 1 juli begon het afbouwen. Personeel vloeide geleidelijk af, materaal werd overgedragen.
23 juni 1983