1983  vervolg
-255-
-256-
Met een wrange smaak in de mond werd dit jaar aangevangen. Deze smaak werd echter niet veroorzaakt door het bier dat op 2 januari werd gedronken ter gelegenheid van de uitreiking van het Divisie-vaandel en ter viering van de 16e, tevens laatste verjaardag van het eskadron, maar door de gedachte aan de opheffing.
Het peloton van knt Bakker, het laatste peloton dat bij 13 Verkenningseskadron opkwam, viel bij deze gelegenheid meteen met de neus in de boter.
Echter na dit feestelijk begin, kregen deze mannen in januari al een zeer druk oefenprogramma voorgeschoteld.
Van 12 t/m 20 januari de Schietserie, van 26 januari t/m 2 februari de Site-Wacht, hun oefening ENTRE-NOUS” van 5 t/m 8 februari en van 19 t/m 23 februari de laatste eskadrons-oefening
"YELLOW-ANGER”.
De reden, dat dit aantal oefeningen in zo'n korte tijd afgewerkt moesten worden is, dat reeds vroegtijdig met het onderhoud ten behoeve van de overdracht van het materieel begonnen moest worden.
Dit ingeleverde materieel zal gaan naar de nieuw op te richten onderdelen, het Brigade Verkennerspeloton en 104 Verkenningsbataljon.
Voor het 2e peloton van tlnt Oostendorp begon direct na de eskadronsoefening YELLOW-ANGER”, een onderhoudsperiode waarin het materieel, op de AMX-en na, 3e echelons gereed moest worden gemaakt.
Tussen 1 juli en 1 november, de datum waarop 13 Verkenningseskadron daadwerkelijk opgeheven wordt, zal ook geleidelijk het materaal van het 1e peloton en de staf worden ingeleverd.
Maar zover was het nog niet, want er stond nog een drukke periode voor de deur.
Schietserie 83-I
Sneeuw,
vorst,
regen, hagel, mist.
Aankomst
op laad-station Hohne
Previous (left)
Knt E.A. van Steen tijdens de schietserie 83-1
Next (right)