1982  vervolg
-249-
-250-
Dit jaar is ook het jaar geworden van zeer ingrijpende beslissingen van de overheid.
Er staat een grote reorganisatie van de Cavalerie te gebeuren.
Voor het 13e Verkenningseskadron betekent dit opheffing van het eskadron!
Het doel van de reorganisatie is zowel de mogelijkheden tot tankbestrijding bij de pantser-infanteriebrigades als de beveiliging van het legerkorpsachtergebied te verbeteren. Daarnaast leveren de voorgenomen struktuurswijzigingen een besparing van vijf miljoen gulden per jaar op aan exploitatiekosten. Het 13e Verkennings-eskadron wordt in de loop van 1983 onder-gebracht in een verkenningsbataljon in de Generaal Winkelmankazerne in Nunspeet. Als eind 1983 alle verkenningseskadrons zullen zijn opgeheven, zullen de zes brigadeverkennings-pelotons funktioneren, die bij de parate brigades worden ingedeeld. De oprichting van het parate verkenningsbataljon geschiedt geleidelijk en zal in het voorjaar van 1984 worden afgerond.
Menig oudgediende zal met bloedend hart kennis nemen van deze reorganisatie!!
Previous (left) Next (right)
Legerplaats Oirschot, anno 1967
Generaal-Majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne, 2004