1981  vervolg
-221-
-222-
Previous (left) Next (right)
Een grappig voorval bij de deze oefening was de misvatting die ontstond nadat bij een gesprek tussen de EC en een van zijn PC-en, de tlnt van Verseveld, het woord 'sukkel' over de radio klonk. Dit codewoord voor 'de koffie is klaar' werd door de PC verkeerd opgevat. Hij trok zich dit nogal persoonlijk aan en was hierdoor dusdanig 'oververhit', dat hij gedurende een aantal uren nauwelijks inzetbaar was
Op 10 juli nam de maj R.G. van Schaik afscheid van het eskadron, nadat hij van 20 april 1979 tot dan het commando hierover had gevoerd.
Hij droeg dit commando over aan de ritmeester J.L. Johan, een bekend persoon bij het eskadron, aangezien deze al als Pelotonscommandant en later als plaatsvervangend eskadronscomman-dant, bij 13 Verkenningseskadron had gediend
De Majoor der Huzaren R. G. van Schaik
en
De Ritmeester der Huzaren
J. Johan
hebben de eer uit te nodigen voor de overdracht van het Commando over 13 Verkenningseskadron, welke zal plaats vinden op 10 juli 1981 te 15.00 uur voor het front van de troep, met na afloop een receptie tot 17.00 uur in de eskadronsbar.