1978  vervolg
-173-
-174-
Previous (left) Next (right)
Reeds enkele weken heerste er bij 13 ZVE een koortsachtige bedrijvigheid rond de M113 C&R. De oorzaak hiervan was de ombouw van deze voertuigen. De .50 mitrailleur zou worden vervangen door een "echt kanon" nl. de 25 mm Oerlikon. Hierbij kwamen nogal wat ingrijpende modificaties aan het voertuig, hetgeen een extra belasting betekende voor het 2e en 3e echelons onderhoud. Men sloeg zich er  "wonderwel" goed doorheen. Zelfs zo goed, dat de verbouwing van de voertuigen twee weken eerder kon plaatsvinden dan was gepland. Op 20 december j.l. rolde de eerste omgebouwde M113 van de dieplader.

Wilt u meer over dit nieuwe ge-schut te weten komen, dan kan dat. Op 6 januari zullen enkele deskundigen tussen 10 en 11 uur, op de plaat van het Z.V.E., uitleg geven over de Oerlikon.
Een artikel uit de Rinoceros over de invoering van het
25 mm Oerlikon kanon