1973  vervolg
-095-
-096-
Ook voor 13 Zelfstandig Verkennings Eskadron. Aan deze oefening namen 40.000 man deel met 13.000 voertuigen. In de defensiekrant werd nogal wat aandacht geschonken aan deze oefening.
Persbelangstelling.

Gedurende de gehele oefening ondervond Big Ferro een overweldigende belangstelling van de internationale pers, radio en televisie. Minister van defensie ir. H. Vredeling bezocht de oefenende eenheden zondagnacht tijdens de eerste uren van fase twee. Ook maandag was de heer Vredeling de gehele dag in het oefenterrein. Hij zag daar ondermeer eenheden van 11 Painfbrig, een verzorgingsgebied en een verbindingsknooppunt. Woendag was het de beurt van ZKH Prins Bernhard, die in zijn kwaliteit van inspecteur-generaal van de krijgsmacht een bezoek aan de oefenende troepen bracht. De Prins uitte zijn bewondering voor de inzet van de soldaten die zich met zelf gefabriceerde maskers wapenden tegen de dichte stofwolken die elke verplaatsing door het aanhoudend droge weer met zich meebracht.
Previous (left)
BIG FERRO

Hohne, 12 september 1973
21 september 1973


hoogste aantal militairen in vredestijd op de been gebracht

24.000 Nederlandse militairen

8.000 Belgen, Amerikanen en Duitsers

Maj. Schuurmans: 'Je moet door die lange haren heenkijken en dan zie je wat een pracht-kerels het zijn.'

120 ton levensmiddelen per dag

1800 ton brandstof per dag

10.000 voertuigen en tanks
Next (right)
Inzending: Will Reijs