1971  wist je.....
Wat stond daar:
Een aantal marechaussees. Ik voelde al nattigheid en deponeerde mijn tas bij de wachtmeester van de dag. Toevallig was dat niet mijn vriend Jo Devens.
Ik was namelijk eerst commandant op een M113 A1 bestemd voor drie personen maar omdat Jo Devens geen orde kon houden op zijn tirailleurbak werd ik daar commandant van.
Door de marechaussees werd een onderzoek ingesteld. Er werd gekeken in tassen en kasten en gevoeld onder matrassen. Een huzaar verzocht mij even op zijn bed plaats te nemen omdat onder zijn matras gereedschap was verstopt. De truc werkte want de marechaussee keek niet onder het matras.
Een aantal huzaren moest blijven omdat men bij hen "gestolen" gereedschap had ontdekt. Ik ontsprong de dans en kon naar huis.
Bij het ochtendappèl van maandag daarop, werd ik echter aangehouden door de marechaussee omdat men toch mijn tas had ontdekt. Jo Devens had de marechaussee verteld dat de tas van mij was.
Ik werd verhoord door de marechaussee die mij verzocht zelf maar een verklaring te tikken omdat ik eerder bij de Haagse Gemeentepolitie werkzaam was geweest. Heb ik niet gedaan omdat ik destijds niet zo'n bijzonder typeur was.
vervolg >>>
1971-07 Next (right)
De brand van het Aushok kan ik mij nog goed herinneren!
Ik kwam terug van weekendverlof en het opslaghok was totaal verwoest. Het gonsde van de geruchten dat er sabotage in het spel was.
Er was niets te doen, het gebruikelijke gepoets was niet nodig want er viel niets meer te poetsen. Dus werd er wat rondgehangen op het kazerneterrein en namen we een kijkje bij de restanten van het hok. Er stond een marechaussee bij en hield toezicht.
Er kwamen vrachtauto's aanrijden die de restanten opknepen en afvoerden. Wij snuffelden wat rond in de restanten en een ieder vond wel iets van zijn gading zoals blauw geblakeerd gereedschap.
Dit werd meegenomen en de toezichthoudende marechaussee zei er niets van. Zo had ook ik wat gereedschap in mijn weekendtas gestopt en fietste daarmee op vrijdagmiddag naar het eindappèl.
vervolg>>>
Brand in het Aushok
augustus 1971
Brand in het Aushok
augustus 1971
dpl. wmr.
Hans v. Dockum
13 ZVE
20-05-1970 -- ??-10-1971
wist je 1971  -01-
wist je 1971  -02-