1971  vervolg
-065-
Next (right)
Inzending; Hans van Dockum
Uitgestrekte
waarnemings- en schootsvelden
-066-
Een M113
in opstelling
tijdens de oefening
"Uni-Plus"
Previous (left)