1970  vervolg
-055-
-056-
Previous (left)
De barkeeper, de BOS-boer van 13 ZVE,
kwam handen tekort
Next (right)