1969
-045
-046
Personeelsbezetting:

Eskadronscommandant


Plv Eskadronscommandant


Opperwachtmeester instrukteur

Pelotonscommandanten


Opvolgend pelotonscn


Liaisonofficier Previous (left)
majoor J.E. Witteveen
ritm. R.E. de Thouars

elnt Haertlein
elnt K. Kraak

owi Spijker †

knt Smuling
knt Bokhorst

wmr 1 H. Esser
wmr 1 R. Frijns

knt J. Berendsen
knt F. Smith
Naast de gebruikelijke standaardoefeningen zoals "ENTRE-NOUS-1" en "ENTRE-NOUS-2" en de schietseries 1 en 2, nam het eskadron deel aan de volgende grote

24-31 maart 1969:  "SPONTON" (Nd1)
Deelnemers: 16 Painfbat, 13 Btvaat, 13 Verk Esk, 12 Afda, C-cie 48 Painfbat, B-esk 11 Tkbat, 2 pel 13 Pagncie, Det 13 Tnbat, 13 Ststcie.

9-16 juni 1969: "IMPROVISTE"
Deelnemers: 13 StStcie, A-cie 16 Painfbat, StStvzcie 17 Painfbat, StStcie 48 Painfbat,  StStvzgesk 11 Tbat, StStvzgbt 12 Afdva, StStvzgdet 13 Tnbat, pel. 13 Verk Esk (ged.), pel 13 Btvaat, pel 13 Pagncie (ged.)

16-25 augustus 1969: "TORENVALK"
Deelnemers: 13 StStcie, StStvzgcie, B-cie, C-cie, Paostcie 16 Painfbat, StStvzgcie, C-cie Paostcie 17 Painfbat, StStvzgcie, A-cie, B-cie, 48 Painfbat, StStvzgesk, A-esk, B-esk, 11 Tkbat, StStvzgbt 12 Afdva, 13 Tnbat, 13 Verkesk, 13 Btvaat.

15-22 december 1969: "SPONTON 2"
Deelnemers: 13 StStcie, 17 Painfbat (m.uv. B-cie), B-cie 48 Painfbat, A-esk 11 Tkb,at. StStvzgbt 12 Afdva, 13 Tnbat, 13 VerkEsk, 13 Btvaat, 13 Pagncie.
Next (right)
Ritm. R.E. de Thouars
de nieuwe EC 13 ZVE
Maj. J.E. Witteveen
de vertrekkende EC 13 ZVE