1967 - anekdotes uit 1e levensjaar
1967-1e levensjaar-02 1967-1e levensjaar-02
In de tijd van de instroming van het M113 materiaal vond de oprichting plaats van 11, 13 en 42 ZVE; 41 en 43 ZVE bestonden al.
De eerstgenoemde eskadrons namen het over van de Infanterie Verkenningscompagnieën, die overigens ook als de Cavalerie, met jeeps waren uitgerust. In Oirschot bij de 13e Painfbrig (twee infbats, 16 en 17, 1 tkbat, 11 en 1 afdva, 12, plus nog wat klein grut, namen wij het over van 13 Verkcie. Dat men dat bij de Infanterie niet leuk vond, blijkt uit
de vechtpartij die plaatsvond in de barak van mijn peloton in de nacht na aankomst in Oirschot. De huzaren hebben met de pionierschop uiteindelijk de vijandige infanterie- verkenners verdreven.
Aanvankelijk was het eskadron gelegerd aan de west-zijde van het sportveld en huisde de staf in een houten barak. De dagelijkse dienst bestond hoofdzakelijk uit het verzamelen en gebruiksgereed maken van het materiaal, dat door ons zelf in alle uithoeken van Nederland opge-haald werd. De M113 voertuigen werden door ons vrijwel letterlijk uit de kratten gehaald in een mobilisatiecomplex in de nabijheid van Baarle Nassau. Tussendoor werd er aandacht besteed aan wat je nu de elementaire opleiding zou noemen. Hoofdzakelijk dus de
logistieke opbouw in een sfeer van pionieren.
Deelname aan de eerste schietserie van het eskadron in oktober 1967 was een krachttoer en ik herinner mij dat er (wiel-)voertuigen en aanhangwagens rondreden waarop de nummering van de onderdelen nog stond waarvan ze afkomstig waren. De verplaatsing naar Hohne (rups op de trein en wiel over de weg) was een avontuur, bij aankomst in het bivak had de kwartier-makergroep onder leiding van OWI Spijker het aller-noodzakelijkste geregeld: de biertrapinstallatie, jukebox, tafelvoetbalspel, en de dagelijkse aanvoer van verse "Kuchen”.
We zaten in "Biwakplatz Gleiwitz" in de buurt van baan 12 laag, een op een helling gelegen bosperceel, waar het bij regen nogal modderig werd. De schietserie vond altijd plaats in sept/okt en febr/mrt omdat dan, zoals werd beweerd, de huur van het terrein laag was. In febr/mrt werd veelal onder winterse omstandigheden gebivakkeerd, hetgeen tegenwoordig "koud weer training" heet.
Tijdens de schietserie werd traditioneel de Boreel sportdag gehouden. Het hele parate deel van het Regiment was dan ook in Hohne en dat was een uitstekende gelegenheid voor sportieve en sociale activiteiten.
kornet Kok, anno 1967
Een bijdrage van
kornet Peter Kok,
anno 2003 reserve luitenant-kolonel
anekdotes 1e levensjaar  -001-
anekdotes 1e levensjaar  -002-